Impresum

 

AUTOR, OSNIVAČ I GLAVNI UREDNIK:
Ljubiša Javorac

e-mail: ljubisa.javorac@bunker078.com

REDAKCIJA:

Alen Džinić
Viktor Veselinović
Goran Vračar
Sandra Josović
Snježana Karić

e-mail: redakcija@bunker078.com