Evropska komisija usvojila Vjerodostojnu perspektivu proširenja za Zapadni Balkan

Evropska komisija usvojila je u Strazburu “Vjerodostojnu perspektivu proširenja za Zapadni Balkan i veći angažman Evropske unije u tom regionu” kojom je potvrdila evropsku budućnost regiona kao geostrateške investicije u stabilnu, snažnu i ujedinjenu Evropu baziranu na zajedničkim vrijednostima.

U Strategiji se navodi da bi do 2025. EU mogla da ima više od sadašnjih 27 članica ali da će brzina napredoavanja na tom putu zavisiti od pojedinačnih zasluga i konkretnih rezultata svake zemlje ponaosob, saopštila je EU.

Uz ocjenu da su Srbija i Crna Gora najviše napredovale na evropskom putu i da bi do 2025. mogle postati članice, Strategija objašnjava korake koje te dvije zemlje treba da preduzmu kako bi završile proces pristupanja u perspektivi do 2025. godine.

“Drugi bi mogli da ih sustignu, ali su Crna Gora i Srbija jedine dvije zemlje sa kojima se već uveliko vode razgovori o pristupanju”, navodi se u tekstu ali i dodaje da će ta perspektiva konačno zavisiti od snažne političke volje, postizanja realnih i neprekidnih reformi, kao i konačnih rješenja za sporove sa susjedima”, navodi se.

Dodaje se da sve zemlje Zapadnog Balkana imaju šansu da napreduju na evropskom putu a Komisija ih ocjenjuje na pravedan i objektivan način na osnovu zasluga i brzine kojom postižu napredak.

Kada je riječ o Albaniji i BJR Makedoniji ocjenjuje se da te dvije zemlje postižu značajan napredak na evropskom putu i dodaje da je Komisija spremna da pripremi preporuke za otvaranje pristupnih pregovora, na osnovu ispunjenih uslova.

Za BiH u Strategiji se navodi da će Komisija početi pripremu Mišljenja o prijavi za članstvo Bosne i Hercegovine nakon što dobije sveobuhvatne i potpune odgovore na Upitnik.

Uz stalne napore i angažman, Bosna i Hercegovina bi mogla da postane kandidat za pridruživanje, dodaje se.

Kada je riječ o Kosovu navodi se da Kosovo ima priliku za održiv napredak kroz sprovodjenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i napredak na evropskom putu kada to budu dozvolile objektivne okolnosti.

Izvor: Beta

Napiši komentar