Željko Marjanac: Poenta Poeme

Pa…do BiH? u iščekivanju pozitivnijih okolnosti za EU grantove, eto i u ime raznih komšija dao BiH skromni doprinos kraju 2017. bez obzira na epidemiju pesimizma i složenu Nam NEefikasnost.

Puno se piskara, ko će ostati uopšte ovdje u budućnosti i kako, pa je česta medijska meta-tema i kako donijeti vrijednost Ovdje?
Te se pojam receptivni turizam uvažava kao Naša strateška snaga od raznih entitetskih i lokalnih institucija, do BiH, EU i sl. fondova.

Mnogo nas ima različite vizije razvoja turizma za bliski period, a imamo i zgusnutu literaturu o viđenju turizma u RS, BL… kao i razne agencije, strategije, neusklađene zakone sa EU o Lovu i sl. lošu infrastrukturu i lokalne probleme u ovoj višeslojevitoj oblasti.
Za razliku od prekograničnih regija i privreda ( Srbija, Hrvatska…) koji sa adekvatnim reakcijama i tradicionalnim mehanizmima već godinama bilježe realane turističke rekorde kao i prihode, regija Krajine se baš i ne vidi adekvatno u evropskim procentima.
Centralni indikator mjerenja količine uspjeha u turizmu je možda da uskoro uporedimo brojeve registrovanih noćenja unutar BiH?
(PDV do 31.12.2017.) pa da vidimo gdje je tu Banjalučka regija na godišnjem nivou, bez obzira na okolnosti, sezone zima, ljeto…

Neadekvatan marketing ili nedovoljna podrška lokalnih sistema za festivalski, adrenaliski, sportski, zdrastveni, vjerski…turizam su možda trenutne prepreke za turističke radnike i kreatore, ali i očekivana recesija kvalitete u zanatima i nedostatak radne snage.
Puno pričamo, pišemo, printamo, predstavljamo, malo stvaramo, ali nemamo piramide, tornjeve, spektularne vodopade i vrhove, morsku obalu…kao i aeredrome, putničke vozove, autoputeve…
a ipak vjerujem/o da ima realnog prostora za razna poboljšanja.
Znam/o da su nam standardi kvalitete hrane na zavidnom nivou,
a tradicionalni sadržaji Banja Luka- Kastel festivali, sport, Vrbas, Prijedor-Kozara, Banje Laktaši, Mlječanica…, M.Grad Balkana, Sana, Una…žele biti opcije za „razne zahtjeve planetarnog gosta“.
A kako to „sutra“ organizovati da planovi i saradnja budu korektni
Možda u cilju iznalaženja rješenja za realizaciju turističkih aktivnosti i bude poboljšanje nivoa saradnje javnog-privatnog-nevladinog sektora na osnovu aktuelne prakse u susjednim regijama i/ili državama, ali obzirom da je ova kratka poema inspirativna samo za par % osoba,
eventualno se nekad i čujemo za dodatne mehanizme… Pa…hvala.

PS
Hvala i dijaspori Krajine na saniranju problema svih ovih godina!

Napiši komentar