SAD će do 2026. otvoriti 11,5 miliona radnih mjesta, pretežno u zdravstvu

Foto: REUTERS/Joe Skipper

Američka ekonomija trebalo bi da doda 11,5 miliona radnih mjesta do 2026. godine, dok sve starija populacija i duži životni vijek povećavaju potrebu za medicinskim radnicima. Očekuje se da će ukupnu radnu snagu u SAD činiti 167 miliona i 600 hiljada ljudi.

Američki Biro za statistiku rada u utorak je saopštio svoje procjene, navodeći da će se tempo zapošljavanja uvećati neznatno u odnosu na trenutni, ali da se neće vratiti na nivo viđen proteklih decenija.

Biro za statistiiku rada osvježava svoje projekcije svake dvije godine, a u najnovijem izvještaju navodi se da bi procenat radne snage starije od 55 godina mogao da se dramatično poveća na skoro 25 odsto, u odnosu na manje od 17 procenata 2006. Ljudi u 50-im ili 60-godinama možda će se penzionisati, što je jedan od razloga zbog kojih stručnjaci očekuju da se stopa učešća u radnoj snazi smanji.

U narednoj deceniji, devet od deset novih radnih mjesta biće u uslužnom sektoru, prije svega u oblasti zdravstvene zaštite. Stopa zapošljavanja u kompanijama koje proizvode robu trebalo bi da poraste za svega 0,1 odsto godišnje, a ukupan dobitak radnih mjesta u toj oblasti biće svega 219 hiljada do 2026.

Radna snaga trebalo bi da postane više raznolika, s obzirom da se azijski i hispanski dijelovi američke populacije povećavaju brže od prosjeka, a ko god bio dio radne snage otkriće da je dodatno obrazovanje važno, jer dva od tri posla u oblastima koje najbrže rastu zahtijevaju bar dio obuke ili obrazovanja iznad srednje škole.

Predviđa se da će cjelokupna ekonomija rasti po stopi od dva odsto godišnje, što je brže nego sada, ali sporije nego prethodnih decenija.

Izvor: Glas Amerike

Napiši komentar