Tri uslova opozicije za nastavak rada Narodne skupštine RS

Poslanici opozicionih stranaka dostavili su danas tri zahtjeva Kolegijumu Narodne skupštine Republike Srpske. Tek nakon što ovi uslovi budu ispunjeni, sjednica će biti nastavljena – potvrđeno je iz Partije demokratskog progresa.

”Suočeni u kontinuitetu od konstituisanja ovog saziva Narodne skupštine Republike Srpske sa brojnim kršenjima Poslovnika o radu, a u posljednje vrijeme i sa ozbiljnim nepoštovanjem zakona, pa i Ustava Republike Srpske, poslije brojnih pokušaja da se prekine sa ovakvom praksom kroz inicijative koje smo pokretali tokom proteklih zasjedanja, nažalost nismo naišli na razumjevanje poslanika skupštinske većine iz stranaka vladajuće koalicije”, saopšteno je.

Saopštenje PDP i pobrojane zahtjeve uz pojašnjenje, prenosimo u cjelini:

”Nekoliko odluka u posljednje vrijeme potpuno su obesmislile dalje funkcionisanje Narodne skupštine Republike Srpske i ugrozile ustavnu ulogu Narodne skupštine Republike Srpske kao najvišeg zakonodavnog organa koji je obavezan da donosi akta iz svoje nadležnosti na ustavan i zakonit način poštujući pravila utvrđena Poslovnikom Narodne skupštine Republike Srpske.

U cilju vraćanja djelovanja Narodne skupštine Republike Srpske u okvire Ustava, zakona i Poslovnika prinućeni smo insistirati da se odmah i neopozivo realizuje minimum aktivnosti Narodne skupštine Republike Srpske koje će nas uvjeriti da svi poslanici iskreno žele promjenu koja će uvjeriti građane Republike Srpske da je najviši zakonodavni organ Republike Srpske primjer u poštivanju zakona i Ustava, a ne suprotno.

U smislu prethodnog insistiramo na slijedećem :

Da se u dnevni red 21. redovnog zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske vrati tačka koja je usaglašena na sjednici Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 31.08.2017. godine i uvrštena u Prijedlog dnevnog reda pod rednim brojem 14. pod nazivom a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finasijskog izvještaja Vlade Republike za korisnike Budžeta Republike Srpske za period 01.01.-31.12.2016. godine i b) Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2017.godinu

OBRAZLOŽENjE:

Nakon sačinjavanja Izvještaja o reviziji konsolidovanog izvještaja o izvršenju Budžeta u 2016. godini izvršen je nezakonit i skandalozan pritisak na Glavnog revizora Duška Šnjegotu da podnese ostavku pod prijetnjom njegove smjene iako je on po odredbama Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske glavni i neprikosnoveni autoritet za nezavisnu i na profesionalnim standardima utemeljenu reviziju finansijskih izvještaja subjekata javnog sektora.

Prema važećim zakonskim odredbama, nije postojao ni jedan ispunjen uslov za pokretanja postupka smjene ali je pod političkim pritiskom Glavni revizor podnio ostavku i time manifestovao pristanak na nezakonitu intervenciju i političko modeliranje budućih revizorskih izvještaja. Time je po Zakonu nezavisan i najviši institucionalni autoritet obavezan da uz primjenu isključivo zakonom definisanih profesionalnih standarda vrši reviziju finansijskih izvještaja i objavljuje nalaze o izvršenoj reviziji subjekata javnog sektora, ugrožen u svojoj nezavisnosti i profesionalnosti od evidentnog političkog pritiska odgovornih lica čiji su finansijski izvještaji bili podložni reviziji, a koji su ispoljavali javno nezadovoljstvo zvaničnim ocjenama i nalazima Glavne službe za reviziju.

Nesporno je da je ostavka Glavnog revizora faktičko stanje u skladu sa Zakonom koje zahtjeva da se poštujući odredbe Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske preduzmu radnje oko njegovog razrješenja i izbora i imenovanja novog Glavnog revizora, ali istovremeno to ne smije zaustaviti zakonske obaveze da se o izvršenim revizijama i Izvještajima Glavne službe za reviziju vrši rasprava u Narodnoj skupštini RS.

Zakonom je precizno utvrđen kalendar aktivnosti revizije Konsolidovanog finansijskog izvještaja Vlade Republike Srpske, pa je i uvrštavanje navedenog Izvještaja u Prijedlog dnevnog reda 21. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske i zakonska obaveza.

Iako je na sjednici Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske utvrćen Prijedlog dnevnog reda u kojem je pod rednim brojem 14. pod nazivom a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finasijskog izvještaja Vlade Republike za korisnike Budžeta Republike Srpske za period 01.01.-31.12.2016. godine i b) Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2017. godinu ova tačka dnevnog reda skinuta je sa dnevnog reda zasjedanja 21. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske na način koji je suprotan članu 128. poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske, jer je odluku donio skupštinski odbor koji nije nadležan, a odbor čija je stvarna nadležnost za eventualni ovakav postupak je prema članu 68. Poslovnika, koji se nije ni sastao, što u takvom slučaju podrazumjeva da taj odbor po ovom pitanju nije imao stava iz čega impplicitno slijedi obaveza da se ta tačka nađe u dnevnom redu. (Mnogo puta se slična situacija dešavala u praksi)

Dakle, Kolegijum mora poštovati Poslovnik, konstatovati da je Prijedlog iz Odbora za finansije o skidanju navedene tačke dnevnog reda donesen od nenadležnog odbora, i na osnovu ovog evidentnog stanja potpuno utemeljeno na odredbama Poslovnika Narodne skupštine vratiti ovu tačku dnevnog reda u prijedlog Dnevnog reda 21. redovne sjednice Narodne skupštine.

Napominjemo da je sličnih slučajeva odluka o skidanju Nacrta ili Prijedloga akata Narodne skupštine RS u prethodnim godinama bilo u više navrata i svaki put kada je odluku donio nenadležni odbor Prijedlog dnevnog reda koji se usvajao na plenarnoj sjednici nije mijenjan.

Da nadležni Ministri dostave odgovore na sva poslanička pitanja za koje je prošao rok utvrđen Poslovnikom prije utvrđivanja dnevnog reda 21. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.

OBRAZLOŽENjE:

Eksplicitne odredbe članova iz poglavlja 13. Poslovnika Narodne skupštine obavezuje članove Vlade Republike Srpske da odgovore na poslanička pitanja daju u precizno utvrđenim rokovima.

Neodrživo je da pojedini predstavnici Vlade RS ne odgovaraju na poslanička pitanja i po nekoliko mjeseci pa čak i godina, i ova praksa mora biti prekinuta.

Iako je u praksi ispoljavano razumjevanje da u pojedinim slučajevima zbog obima odgovora na postavljeno pitanje uz učešće više subjekata u kreiranju vjerodostojnog odgovora rok za odgovor bude u razumnom obimu duži od Poslovnikom određenog roka, niko ne može iskazati razumjevanje za očigledno i tendenciozno višemjesečno izbjegavanje davanja odgovora na postavljena poslanička pitanja.

Da Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odmah i urgentno uputi zahtjev – urgenciju i upozorenje u institucije obavezne da obezbjede stupanje na snagu odluka odnosno svih akata usvojenih u Narodnoj skupštini Republike Srpske da urgentno i u razumno kratkom roku stvore uslove za objavu ovih odluka koje do sada nisu objavljene radi njihove pravosnažnosti i kao i da sa sadržajem zahtjeva – urgencije upozna javnost dostavljanjem kopije svim medijima.

OBRAZLOŽENjE:

Svaki akt kojeg je usvojila Narodna skupština Republike Srpske nakon što se okončaju sve procedure utvrđene Ustavom, Zakonima i Poslovnicima, da bi postao pravosnažan mora biti objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske na osnovu eksplicitnih odredbi iz člana 109. Ustava Republike Srpske, kao i nekoliko odredbi iz Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske i odredbi iz člana 189. Poslovnika Narodne skupštine. Dvije odluke Narodne skupštine Republike Srpske koje se odnose na obavezu održavanja referenduma, Odluka broj 02/1-02-882/15 od 15.07.2015. godine sa 10. posebne sjednice i Odluka broj 02/1-021-1109/15 od 23.09.2015. godine sa 6. redovne sjednice, iako su prošle sve Ustavom, zakonima i poslovnicima neophodne procedure još do kraja 2015. godine nikakda nisu objavljene u Službenom glasniku Republike Srpske čime je nezakonito i kriminalno spriječeno stupanje na snagu usvojenih odluka Narodne skupštine Republike Srpske i onemogućeno njihovo provođenje i primjena.

Ukoliko se ne ispuni minimum navedenih prijedloga smatramo da nisu stvoreni uslovi za nastavak 21. redovnog zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske”, navedeno je u saopćenju PDP-a, a koje potpisuju Klub SDS i SRSRS, Klub PDP-a i Klub NDP u Narodnoj skupštini RS-a.

Izvor: Agencije/N1

Napiši komentar